JAGERSHOEF

Jagershoef is een leuke buurt in het Eindhovense stadsdeel Woensel-Noord, gebouwd in de jaren 60 van de vorige eeuw.

Woensel ca 1965

De woonhuizen liggen ingekapselt door flats aan de buitenrand. Een deel van de woningen zijn koophuizen en de rest is sociale woningbouw, waarvan een deel nu ook verkocht wordt. Op 1 januari 2022 telde Jagershoef 3495 inwoners, verdeeld over 1795 huishoudens.

15627 ext 1 type a kopie kopie

Op de plek van het oude politiebureau worden nu ook koopwoningen gebouwd. Het is nog onduidelijk wat er met de leegstaande kerk en basisschool gaat gebeuren, die nu tijdelijk in gebruik zijn wegens antikraak. In het gebiedsprogramma Woensel-Noord (december 2020) staat hier het volgende over

In het hart van Jagershoef ligt een locatie met enkele gebouwen (o.a. een kerk, school, buurthuis) waarvoor herontwikkeling wordt voorzien. De ligging aan het groene hart van de buurt biedt een kans voor een integrale aanpak. Mogelijk kan deze ontwikkeling een antwoord geven op de sociaal-maatschappelijke behoefte en vraag vanuit de buurt. Daarbij wordt gedacht aan het realiseren van ruimte voor sociaal maatschappelijke activiteiten en ontmoeting, het behoud van groen en bouwen van woningen. Woningen vooral gericht op doorstroming binnen de buurt om op die manier de mogelijkheid te bieden aan senioren die in de buurt willen blijven wonen en aan jongvolwassenen om in de buurt te blijven of terug te keren naar de buurt waar ze zijn opgegroeid.

Benieuwd wat daar van terecht komt !

kaart buurt jagershoef eindhoven

De gemeente heeft onlangs de buurten Driehoeksbosch(1), Prinsejagt(2) Jagershoef(3), ’t Hool(4), Winkelcentrum Woensel(5) en Vlokhoven(6) ondergebracht in de wijk Ontginning. Een zoveelste wijziging, waar bewoners zelf eigenlijk niet echt belang bij lijken te hebben!

Omdat de leefbaarheid in Jagersoef volgens een meting van de G31 terug liep, heeft de gemeente met professionele instellingen gekeken wat daar aan gedaan kan worden. Daarbij zouden ook de bewoners betrokken worden, maar dit project Dromen-Denken-Doen is helaas niet echt goed van de grond gekomen. Dat heeft o.a. geleid tot het project SamenBuren, waarbij bewoners van Jagershoef elkaar zoveel mogelijk zelf  helpen. Helaas is dit project inmiddels niet meer actief.

In het gebiedsprogramma Woensel-Noord van de gemeente kunt u zien hoe Jagershoef het er af brengt in vergelijking met de omliggende buurten.