JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews
Laatst bijgewerkt: maandag 24 december 2018

AFSLUITING 2018

2018 was een bewogen jaar voor SWJ.

Naast alle bestaande activiteiten die door de vele vrijwilligers in de wijk wekelijks, maandelijks of één keer per jaar draaiende worden gehouden, kreeg het bestuur van de SWJ ook te maken met scherpere subsidie-controles. De visitatiecommissie heeft in opdracht van de gemeente het hele reilen en zeilen van de stichting doorgelicht en ging met ons in gesprek over hoe nu verder. Het bestuur heeft nieuwe leden gekregen, maar is op dit moment nog niet compleet. We zijn nog op zoek naar een Penningmeester en activiteiten-begeleiders.

Het Project Dromen-Denken-Doen vroeg veel tijd en aandacht. Het is een flinke weg die we met elkaar nog af moeten leggen om de leefbaarheid in onze buurt op peil te houden. Zoals op 12 december 2018 tijdens de inloopavond bekend gemaakt, gaat dit project nog zeker een jaar duren. Kijk hier voor meer informatie daarover.

De Stichting Wijkbelang Jagershoef is een wat andere koers gaan volgen. De basis is eerder gelegd voor een goede en stabiele stichting, maar de behoeftes in onze wijk zijn aan het veranderen. Daarop willen wij ook graag inspelen en verantwoordelijkheid nemen. Bij het organiseren van activiteiten en het uitwerken van ideeën nemen wij nu een actievere rol. We gaan ondersteuning bieden waar het nodig is. We werken daarbij zeer nauw samen met WijEindhoven, Wooninc, de Wijkagent, Zuidzorg, de School, de Gemeente, Medical Effects, Buurtpreventie, KBO Jagershoef, Bureau Cement Jeugdwerk en natuurlijk alle vrijwilligers.

Wij zijn blij dat de volgende activiteiten weer opgepakt zijn:

  • AED in de wijk in gebruik genomen
  • EHBO/AED cursus hervat
  • Kinderdisco
  • Inloopspreekuur
  • Buurtpreventie
  • Beter gebruik van het VTA gebouw voor de wijk

In 2019 gaan we er met zijn allen weer een mooi jaar van maken. We houden jullie op de hoogte. Loop anders gerust eens binnen bij de inloopochtend, elke donderdag in het VTA tussen 10.00 en 12.00 uur.

Wat willen we in 2019 oppakken: kindercarnaval, een opschoondag, het zes weken vakantieproject, fase Denken van Dromen-Denken-Doen, voorleesproject, een wijkblad, buurtpreventie, kaartclub, vlooienmarkt en alle activiteiten die er op dit moment al zijn. In januari worden op de toegangswegen activiteiten-borden geplaatst.

Onze visie voor 2019 en 2020 is: werken aan een wijk waarin het ontstaan van ideeën en het uitvoeren daarvan vanzelfsprekend is.

Trots ben ik er op dat ik in Jagershoef woon!

Wijnand Stuart
Voorzitter, Stichting Wijkbelang Jagershoef

Hits: 101