JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews
Laatst bijgewerkt: maandag 10 april 2023

DURE KOOPAPPARTEMENTEN

Het gaat nu alleen om de realisering van koop-appartementen op de plek van de kerk. Dit was aanleiding voor Remco van Dooren (CDA) om daar Raadsvragen over te stellen.

2023 Impressie nieuw appartementencomplex Koning Arthurlaan

IMPRESSIE VAN DE NIEUWBOUW AAN DE KONING ARTHURLAAN IN JAGERSHOEF IN EINDHOVEN.

BRON NEXT DEVELOPMENT/BURGTBOUW NEXT DEVELOPMENT/BURGTBOUW

In het gebiedsprogramma Woensel-Noord van de gemeente Eindhoven(december 2020) staat het volgende:

In het hart van Jagershoef ligt een locatie met enkele gebouwen (o.a. een kerk, school, buurthuis) waarvoor herontwikkeling wordt voorzien. De ligging aan het groene hart van de buurt biedt een kans voor een integrale aanpak. Mogelijk kan deze ontwikkeling een antwoord geven op de sociaal-maatschappelijke behoefte en vraag vanuit de buurt. Daarbij wordt gedacht aan het realiseren van ruimte voor sociaal maatschappelijke activiteiten en ontmoeting, het behoud van groen en bouwen van woningen. Woningen vooral gericht op doorstroming binnen de buurt om op die manier de mogelijkheid te bieden aan senioren die in de buurt willen blijven wonen en aan jongvolwassenen om in de buurt te blijven of terug te keren naar de buurt waar ze zijn opgegroeid. 

2023 1ste Plan Vervanging kerk

Onlangs is dit eerste plan gepresenteerd als vervanging van de kerk, maar wat daar niet aan lijkt te voldoen. Het gaat alleen om de realisering van dure koop-appartementen. Dit was aanleiding voor Remco van Dooren (CDA) om daar Raadsvragen over te stellen.

Remco

Geacht college,

Inleiding

In de wijk Jagershoef staat al ruim tien jaar een voormalige kerk en de omgeving eromheen te verloederen. Voor omliggende bewoners is dit een doorn in het oog. Deze plek is ideaal om hier woningen te bouwen. Dat komt niet alleen ten goede aan de grote woonbehoefte, maar ook aan de kwaliteit van de omgeving.

We hebben begrepen dat de eigenaar van het kerkgebouw een plan bij de gemeente heeft ingediend voor de realisatie van koopappartementen en dat de gemeente een positieve houding heeft ten aanzien van dit initiatief. Fijn om te horen dat na al die jaren er iets lijkt te gaan veranderen.

Wel vragen we ons af of dit plan aan de behoefte in de wijk voldoet. In de wijk Jagershoef wonen veel 55-plussers in een sociale huurwoning. Vaak zijn de kinderen het huis uit en is het huis daarmee ‘te groot’ voor de bewoners. We hebben verschillende senioren gesproken die graag naar een kleinere woning zouden willen verhuizen, in hun eigen wijk. Daarmee zouden de ‘grotere’ huizen beschikbaar komen voor gezinnen. Maar deze bewoners geven aan dat er weinig (betaalbare) seniorenwoningen in Jagershoef zijn om te kunnen verhuizen en dit plan voorziet hier ook niet in. Ten tweede vragen we ons af of het niet beter is om het volledige gebied in één keer goed aan te pakken. Het daarnaast gelegen activiteitencentrum Jagershoef is erg gedateerd en zou ook in de plannen meegenomen kunnen worden. Een poos geleden was de woningcorporatie (eigenaar van het activiteitencentrum) ook bij een eerder plan betrokken. Wij denken dat wanneer we met een iets grotere bril naar het gebied kijken, er mooie kansen liggen. Mét betaalbare seniorenwoningen voor de bewoners uit Jagershoef.

Daarom hebben we de volgende vragen:

Raadsvragen
1. Kunt u ons meer vertellen over de inhoud van de nieuwe plannen: om hoeveel woningen gaat het, voor welke doelgroep, prijsklasse? En wanneer is de oplevering voorzien?


2. In de gebiedsvisie1 wordt over deze locatie geschreven: ‘Woningen vooral gericht op doorstroming binnen de buurt om op die manier de mogelijkheid te bieden aan senioren die in de buurt willen blijven wonen en aan jongvolwassenen om in de buurt te blijven of terug te keren naar de buurt waar ze zijn opgegroeid’.

a. Waarom is – ondanks de gebiedsvisie – niet gekozen voor betaalbare seniorenwoningen, om zo de doorstroming in Jagershoef op gang te brengen en daarmee ‘grotere’ huizen vrij te spelen?
b. Veel woningen in Jagershoef zijn sociale huurwoningen. Denkt u dat het realistisch is dat senioren die nu in een sociale huurwoning wonen, de overstap zullen maken naar een koopwoning?
c. Hoe zorgen we er met dit plan voor dat jongvolwassen die in de buurt willen blijven wonen, aanspraak op deze woningen kunnen maken (zoals in de gebiedsvisie beschreven)?


3. Bent u het met ons eens dat het beter is om bij de planvorming niet alleen te kijken naar de locatie van de kerk maar naar het hele gebied en dus ook naar het activiteitencentrum en de kansen die daar liggen?


4. Bent u bereid om de gesprekken met zowel de initiatiefnemer als de woningcorporatie aan te gaan, zodat er één mooi plan komt van betaalbare woningbouw (koop en huur) met ruimte voor sociaal maatschappelijke activiteiten en ontmoeting?

Alvast bedankt voor de beantwoording van onze vragen.

Namens het CDA Eindhoven,

Remco van Dooren, raadslid

2023 Artikel kop Jagershoef

2023 Artikel foto Mies Jagershoef

2023 Artikel deel1 Jagershoef

 

2023 Artikel deel2 Jagershoef

2023 Artikel deel3 Jagershoef

2023 Artikel deel4 Jagershoef

2023 Artikel deel5 Jagershoef

BRON:

2023 logo ED

 

 

Hits: 630